Επί Γής | Εξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο

Λογότυπος και συσκευασία για το ελαιόλαδο Επί γής. Ένα γεωμετρικό εικονόγραμμα μέσα σε έναν κύκλο που συμβολίζει τον πλανήτη γή΄, την εμπιστοσύνη,τον καρπό της ελιάς. Οι γραμμές κάτω από το μισό του κύκλου συμβολίζουν τη γή που καλλιεργείται ενώ στο πάνω μισό δεσπόζει ένα κλαδί ελιάς σε αφαιρετική μορφή με τους καρπούς του.

Logo and packaging for Epi Gis extra virgin olive oil. Epi Gis means ¨Upon Earth¨ in Greek. A clean design with 2 symbols, the land and an olive brunch full of olives. These two elements can communicate exact to the point of the product. Clean, pure and traditional as well. The typography is a mix of minimal and a little bit of old style represents exactly the product’s message.