Εμπορικό Σήμα θεωρείται κάθε σημείο γραφικής παραστάσεως, ικανό να διαχωρίσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα των άλλων επιχειρήσεων. Το σήμα μπορεί να αποτελείται από λέξεις, ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων ψευδώνυμα απεικονίσεις, γραφιστικό ή τυπογραφικό ή ακόμα και αριθμούς.
Το δικαίωμα για αποκλειστική χρήση του σήματος σας δεν αποκτάται με την πληρωμή του σχεδιαστή οπτικής επικοινωνίας. Γι αυτό πριν ξεκινήσετε το σχεδιασμό της ονομασίας του λογότυπου πρέπει να ενημερώσετε το σχεδιαστή ώστε να ελέγξει εάν η ονομασία είναι κατοχυρωμένη Ολοκληρώνοντας λοιπόν το σχεδιασμό σας καταθέτετε το λογότυπο σας στο υπουργείο Εμπορίου ώστε να κατοχυρωθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Προκειμένου οι επιχειρήσεις να κατοχυρώσουν το εμπορικό τους σήμα, απευθύνονται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης για να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά..
Ακολούθως η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων έχει την αρμοδιότητα της κατοχύρωσης, όπου αν δεν υπάρξουν αμφισβητήσεις το σήμα θα κατοχυρωθεί οριστικά. Όταν λοιπόν το σήμα γίνει αμετάκλητα δεκτό θεωρείται ότι καταχωρήθηκε από την ημέρα που υποβλήθηκε η δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία, και ισχύει για 10 έτη. Όμως, με αίτηση του δικαιούχου στο Υπουργείο Εμπορίου, η διάρκεια της προστασίας μπορεί εκάστοτε να παρατείνεται για μια δεκαετία.
Έτσι λοιπόν όποιος άλλος επιχειρηματίας χρησιμοποιεί, παραποιεί, απομιμείται σήμα που ανήκει σε άλλον μπορεί να του ασκηθεί ποινική δίωξη.
Καλό είναι λοιπόν πριν την έναρξη σχεδιασμού λογότυπου να ενημερώσετε το σχεδιαστή σας ώστε να γίνει ο σωστός προκαταρκτικός έλεγχος.