ε/Design your Expression

Έκθεση Αφίσας με θέμα την Ελευθερία της Έκφρασης υπό την αιγίδα της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας

Χαιρετίζοντας τα 30 χρόνια της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας, το Toolkit Startup 2 διοργανώνει την έκθεση αφίσας “ε/Design your Expression”. Μετά από κάλεσμα μας, επαγγελματίες γραφίστες από όλη την Ελλάδα δημιούργησαν αφίσες με θέμα την ελευθερία της έκφρασης. Η ελευθερία της έκφρασης είναι το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να χρησιμοποιεί τον λόγο, το σώμα του ή άλλα μέσα για να εκφράσει τις προσωπικές του θέσεις και απόψεις χωρίς παρέμβαση, λογοκρισία, ή καταστολή, κρατική ή άλλη. Αυτό το δικαίωμα αποτελεί «ομπρέλα» που προστατεύει και άλλες βασικές ανθρώπινες ελευθερίες, όπως της αυτοδιάθεσης, της σεξουαλικής ταυτότητας, και ασφαλώς την ελευθερία του Τύπου.

Η εποχή μας μάς θυμίζει συχνά, όπως πιο πρόσφατα και τραγικά με την άνανδρη φονική επίθεση στα γραφεία της σατιρικής Γαλλικής εφημερίδας Charlie Hebdo στις 7 Ιανουαρίου 2015, ότι είναι σημαντικό να αναστοχαζόμαστε πάνω στα βασικά μας δικαιώματα – τι σημαίνουν, πώς τα αξιοποιούμε και πώς τα προστατεύουμε. Η έκθεση αυτή προσφέρει ένα βήμα για έναν τέτοιο αναστοχασμό.