Ο Καφενες | Branding and Printing

Ο Καφενές είναι ένα εναλλακτικό μέρος για καφέ και σνάκ στο κέντρο της Λαμίας. Ο χώρος του είναι φτιαγμένος εξ ολοκλήρου από χειροποίητες και αναπαλαιωμένες κατασκευές με κύριο υλικό το ξύλο. Εκτός από το υλικό, κυρίαρχο είναι και το χρώμα με επιρροές απο το Περού και τον πολιτισμό των Ινκας. Επιλέξαμε να σχεδιάσουμε με γνώμονα τα χρώματα του χώρου λογότυπο, καταλόγους, αλλά και άλλες εφαρμογές που μας ζητήθηκαν.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λογότυπος
Συσκευασία
Εκτύπωση

Kafenes (Greek coffee shop) is an alternative place for coffee and snack in the center of Lamia city – Greece. The place is made by DIY contsructions from old things mainly from wooden materials. Besides the material, the colors of the place are inspired from Peru and the Incas civilization. We designed the logo, the menu and more in view of the colors.

SERVICES
Branding
Packaging
Print