Σχεδιάζουμε εξατομικευμένες λύσεις, με σεβασμό, μεθοδικότητα και στρατηγική. Η προσέγγιση κάθε ιδέας έχει ως στόχο την αποτελεσματική προβολή σας μέσω των υπηρεσιών μας (Branding, Website Design, Σχεδιασμό Συσκευασίας).

Konstantina Syleouni | Logo for Museologist & Exhibition Designer

DoT2 Creative Studio 2022
Client: Konstantina Syleouni | Museologist & Exhibition Designer
Ανάθεση σχεδιασμού λογότυπου για σχεδιασμό εκθέσεων με αντικείμενο τη μουσειολογία. Οι εκθέσεις αναφέρονται σε πολιτιστικό περιεχόμενο με σκοπό την ανάδειξη του πολιτισμού μέσω της διαδραστικότητας.
THE CONCEPT
Ο πολιτισμός μας χρειάζεται διαρκή προσπάθεια ανάδειξης μέσω των εκθέσεων και της διάδρασης. Οι εκθέσεις πολιτιστικού περιεχομένου είναι το βασικότερο μέσον για το σκοπό αυτό. Η απόδοση του λογότυπου, βασίζεται στο δωρικό ύφος του Ελληνικού πολιτισμού μέσω των στοιχείων του αρχικού γράμματος Κ και Σ που και τα δυο μαζί στοιχεία συνθέτουν ένα λάβαρο, στοιχείο ανάδειξης των εκθέσεων που παρέχουν πληροφορίες.