Σχεδιάζουμε εξατομικευμένες λύσεις, με σεβασμό, μεθοδικότητα και στρατηγική. Η προσέγγιση κάθε ιδέας έχει ως στόχο την αποτελεσματική προβολή σας μέσω των υπηρεσιών μας (Branding, Website Design, Σχεδιασμό Συσκευασίας).

Sotiriou-Pet | All about happy paws

DoT2 Creative Studio 2020 | Client: ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ο.Ε.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ

Το κτηνιατρείο Σωτηρίου δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών και εμπορίας ειδών για ζώα – pet shop.

Η ανάγκη διαχώρισης των δύο αντικειμένων της επιχείρησης στις δύο παραπάνω κατηγορίες δημιούργησε την ανάγκη σχεδιασμού ενός λογότυπου για τον ανακαινισμένο χώρο του κτηνιατρείου τους.

Date: