Ευ Βean | Branding & Packaging

Σχεδιασμός Λογότυπου και Συσκευασίας Εύ Bean, με στόχο την είσοδο ενός νέου προϊόντος σε καταστήματα delicatessen. Mας ζητήθηκε να σχεδιάσουμε ένα λογότυπο για καλλιέργεια, παραγωγή και τυποποίηση οσπρίων με την ονομασία Eυ Bean. Η ονομασία είναι λογοπαίγνιο της φράσης εύ ζήν. Η ευζωία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κατανάλωση οσπρίων και τα οφέλη είναι γνωστά σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα της υγείας και της πρόληψης. Το εύ bean επιλέχθηκε για να δώσει μια φρέσκια νότα λεκτικά και σχεδιαστικά στην κατανάλωση των οσπρίων , και να παροτρύνει και τους νέους ανθρώπους να εντάξουν τα όσπρια στη διατροφή τους.
Η συσκευασία αποπνέει φύση και απλότητα και η υφή του χαρτιού δίνει την αίσθηση του πρωτογενούς και ακατέργαστου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λογότυπος
Συσκευασία

Branding and Packaging for Eu Bean in order to introduce the product in delicatessens. The client required for a logo design that refers to cultivation production and standardization of legumes. The name of Eu Bean came from the greek phrase eu zin which means well being. Well being is connected to legumes and their benefits are globally known οn health area. The word Eu Bean has chosen to bring a fresh beat by design and word in order to urge the young people to eat legumes.
The package has a natural sence and it is simple.

SERVICES

Branding
Packaging