Θερμοπύλεια / Thermopylea // Branding and Design

Tα Θερμοπύλεια είναι ένας σημαντικός θεσμός για την πόλη της Λαμίας. Ενα σπουδαίο πολιτιστικό γεγονός που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο με πολλές δράσεις όπως θέατρο, χορός, συναυλίες, ιστορικές εκδηλώσεις. Στόχος της αναβάθμισης της οπτικής ταυτότητας είναι η ορθολογική ανάδειξη της ιστορίας αλλά και ο εκσυγχρονισμός του φεστιβάλ μέσα από ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα εκδηλώσεων με αποτέλεσμα την επαφή του σύγχρονου πολίτη με τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λογότυπος
Σχεδιασμός Εντύπων

Thermopylea is an important institution for Lamia. It concerns an important annually cultural event with multiple performings as theater, dancing, concerts and historical performances. Visua ID’s improvement has a target. The target of the rational promotion of history and the modernisation of the festival through a multi-dimensioned event program via the modern word attachment with culture and entertainment.

SERVICES
Branding
Layout Design