Σχεδιάζουμε εξατομικευμένες λύσεις, με σεβασμό, μεθοδικότητα και στρατηγική. Η προσέγγιση κάθε ιδέας έχει ως στόχο την αποτελεσματική προβολή σας μέσω των υπηρεσιών μας (Branding, Website Design, Σχεδιασμό Συσκευασίας).

Anodos | Engineering Company

H εταιρία Άνοδος είναι μια τεχνική εταιρία  που δραστηριοποιείται σε τεχνικές μελέτες και κατασκευές δρόμων και έργων για λογαριασμό ιδιωτών.

Η συνεχής επέκταση πελατολογίου αλλά και ανάπτυξης της, δημιούργησε την ανάγκη σχεδιασμού οπτικής ταυτότητας για λόγους αισθητικής αναβάθμισης και κατ΄ επέκταση αναβάθμισης της εταιρίας.

Anodos is an engineering company active in technical studies and road constructions.

Τhe continious growth of the company demands the design of the company visual identity for showing the development visually and practically as well.