Σχεδιάζουμε εξατομικευμένες λύσεις, με σεβασμό, μεθοδικότητα και στρατηγική. Η προσέγγιση κάθε ιδέας έχει ως στόχο την αποτελεσματική προβολή σας μέσω των υπηρεσιών μας (Branding, Website Design, Σχεδιασμό Συσκευασίας).

Image Alt

Bakalianos Organic Olive Farming | Visual ID

Bakalianos Organic Olive Farming

Αγαπημένο κομμάτι του γραφείου μας είναι όταν κάτι μας ανατίθεται από την αρχή. Λογότυπο, ιστοσελίδα, συσκευασία, έντυπο υλικό και ότι άλλο χρειαστεί ο πελάτης. Το σύμβολό μας είναι οι δύο ελιές και μια σταγόνα, που σχηματίζουν ένα γεωμετρικό μοτίβο όπου επαναλαμβάνεται η εικόνα του καρπού της ελιάς. Τα χρώματα, στο πράσινο της γης και της ελιάς για να αποτυπώνουν ευκρινέστερα το αποτέλεσμα του σχήματος.
One of our favorite sections is that part when a client needs us from the start. About Logo, website, packaging, brochures, or whatever he needs. Our symbol is two olives and an olive oil drop which are formulate a fractal, and on the inside an olive seed is shaping. The colors, are nature’s green, and olive green to impress upon the shape of the logo.