Σχεδιάζουμε εξατομικευμένες λύσεις, με σεβασμό, μεθοδικότητα και στρατηγική. Η προσέγγιση κάθε ιδέας έχει ως στόχο την αποτελεσματική προβολή σας μέσω των υπηρεσιών μας (Branding, Website Design, Σχεδιασμό Συσκευασίας).

Ovis Genetics | Logo

DoT2 Creative Studio | 2020
Client: Ovis Genetics
Ένα εργαστήριο που ασχολείται με τη διάσωση σπάνιων ειδών αιγοπροβάτων αλλά και με τη γενετική τους βελτίωση. Το ΟVIS αποτελείται από 5 Έλληνες επιστήμονες ανά την Ελλάδα οι οποίοι έχουν κάνει σύσταση των εργαστηρίων τους που ασχολείται και μελετά τη διάσωση σπάνιων ειδών αιγοπροβάτων. H ανάθεση του σχεδιασμού έγινε με σκοπό την γνωστοποίηση του επιστημονικού έργου αλλά και την αναγνωρισιμότητα του.