Σχεδιάζουμε εξατομικευμένες λύσεις, με σεβασμό, μεθοδικότητα και στρατηγική. Η προσέγγιση κάθε ιδέας έχει ως στόχο την αποτελεσματική προβολή σας μέσω των υπηρεσιών μας (Branding, Website Design, Σχεδιασμό Συσκευασίας).

Κώστας Μακρής

Κώστας Μακρής / Kostas Makris
Co FOUNDER
Γεννήθηκε στη Λαμία το 1966. Εγκαταστάθηκε 17 χρόνια αργότερα στην Αθήνα όπου σπούδασε Φωτογραφία, και ασχολήθηκε επαγγελματικά ως εξωτερικός συνεργάτης σε γραφεία. Συμμετείχε σε εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις γύρω από τη φωτογραφία.
Το 2004 ιδρύει δημιουργικό γραφείο στην Αθήνα που ασχολείται με τον τομέα της Οπτικής Επικοινωνίας σε έντυπο και διαδίκτυο.
Το 2011 εγκαταλείπει την Αθήνα και εγκαθίσταται στη Λαμία όπου διατηρεί το γραφείο έως και σήμερα.

Born in Lamia in 1966. Moved in Athens 17 years later, where he studied Photography. He became a freelancer, in collaboration with many agencies. He takes parts in exhibitions and artistic demonstrations on Photography.
In 2004 she becomes a founder on a creative studio which specializes in Visual Communication on print and web.
In 2011 she moves out from Athens and moves in Lamia were she keeps the creative studio nowadays.