Σχεδιάζουμε εξατομικευμένες λύσεις, με σεβασμό, μεθοδικότητα και στρατηγική. Η προσέγγιση κάθε ιδέας έχει ως στόχο την αποτελεσματική προβολή σας μέσω των υπηρεσιών μας (Branding, Website Design, Σχεδιασμό Συσκευασίας).

Image Alt

Grimsa Salt Trade | Logo Design

Grimsa Salt Trade | Logo Design

Σχεδιάζουμε ένα λογότυπο με την ονομασία GRIMSA. H GRIMSA είναι μια νεοσύστατη εταιρία που ασχολείται με την εισαγωγή άλατος. Κυριότερος τομέας της, η διαθεση άλατος σε Δήμους και Περιφέρειες αλλά και σε ιδώτες καθώς και εισαγωγή βρώσιμου άλατος που θα διατίθεται σε χονδρική πώληση.
We design a logo named GRIMSA. GRIMSA is a newly established company that deals with salt imports with main sector, the disposal of salt in Municipalities and Regions . Grimsa also imports edible salt in wholesale.