Σχεδιάζουμε εξατομικευμένες λύσεις, με σεβασμό, μεθοδικότητα και στρατηγική. Η προσέγγιση κάθε ιδέας έχει ως στόχο την αποτελεσματική προβολή σας μέσω των υπηρεσιών μας (Branding, Website Design, Σχεδιασμό Συσκευασίας).

Image Alt

Greece It Is! | A Greek Series of Gifts

Greece It Is

Η σειρά Greece it is είναι μια σειρά για τις ανάγκες προώθησης Ελληνικών διαφημιστικών ειδών. Σκοπός του σχεδιασμού είναι να αναδείξει τις ομορφιές της Ελλάδας με έναν μοντέρνο και γεωμετρικό τρόπο. Η αναφορά γίνεται τόσο στην ιστορία της Ελλάδας όσο και στις ομορφιές της!


¨Greece It Is¨ is a series of advertising products for Greece. The concept is show up the beauties of Greece in a modern and geometrical way. Some illustrations make reference to the history of Greece and some others make reference to the beauties of Greece. 

Tags: