Σχεδιάζουμε εξατομικευμένες λύσεις, με σεβασμό, μεθοδικότητα και στρατηγική. Η προσέγγιση κάθε ιδέας έχει ως στόχο την αποτελεσματική προβολή σας μέσω των υπηρεσιών μας (Branding, Website Design, Σχεδιασμό Συσκευασίας).

Olive Dom | An Olive Oil Packaging

Olive Dom

Σχεδιασμός συσκευασίας ελιάς για την Olivedom που αφορά franchise ελληνικών προϊόντων στην Αυστρία με σκοπό επέκτασης στην υπόλοιπη Ευρώπη. Απευθείας εκτύπωση σε συσκευασία.

Design for olive packaging on jar for Olivedom, a greek product franchise company in Austria. 

Tags: