Σχεδιάζουμε εξατομικευμένες λύσεις, με σεβασμό, μεθοδικότητα και στρατηγική. Η προσέγγιση κάθε ιδέας έχει ως στόχο την αποτελεσματική προβολή σας μέσω των υπηρεσιών μας (Branding, Website Design, Σχεδιασμό Συσκευασίας).

Epi Yis | Olive Oil Logo & Packaging

Epi Yis | Olive Oil Logo & Packaging

Ένα γεωμετρικό εικονόγραμμα μέσα σε έναν κύκλο που συμβολίζει τον πλανήτη γή΄,

την εμπιστοσύνη,τον καρπό της ελιάς.

Οι γραμμές κάτω από το μισό του κύκλου συμβολίζουν τη γή που καλλιεργείται ενώ

στο πάνω μισό δεσπόζει ένα κλαδί ελιάς σε αφαιρετική μορφή με τους καρπούς του.

Logo and packaging for Epi Gis extra virgin olive oil. Epi Gis means ¨Upon Earth¨ in Greek.

A clean design with 2 symbols, the land and an olive brunch full of olives.

These two elements can communicate exact to the point of the product.

Clean, pure and traditional as well. The typography is a mix of minimal and a little

bit of old style represents exactly the product’s message.